Speleo Rudice

Objevujeme podzemní krásu v geografickém středu Moravského krasu

KurzyKurzy

Jeskynní systém Rudické propadání

Jeskynní systém Rudické propadání Býčí skála v Moravském krasu je se svojí délkou více jak 12 km druhý nejdelší v České republice. Nejmocnější příkrov devonského vápence dal vzniknout i 153 m hluboké Rudické propasti, nejhlubší v České republice. Podzemní tok Jedovnického potoka padá do hloubky 86 m soustavou vodopádů z nichž nejvyšší měří 35 m.
Svou dynamičností vytvořil vysoké podzemní kaňony, mohutné dómy, ale i místa těžko průstupná. Nad podzemním tokem se i ve více jak stometrové výšce nachází labyrint komínů i horizontálních chodeb, které jsou společně s bohatou sintrovou výzdobou důkazem neustálého procesu krasovění. Probíhající výzkum dosud nevydaných tajemství navazuje na bohatou historii objevování rudického podzemí, které patří k nejdramatičtějším v dějinách průzkumu Moravského krasu. První úspěchy zaznamenal starohrabě Hugo Salm již v roce 1802

The cave system Rudické propadání – Býčí skála in the Moravian Karst is the second longest in the Czech Republic, the overall length of the system is 12 km. In a huge massif of Devonian limestone is situated the deepest vertical cave of the Czech Republic the 153m deep shaft Rudická Propast. The cave creek Jedovnický potok falls in waterfalls (the biggest is 35 m high) to a depth of 86m; it has formed high canyons, huge rooms as well as places very difficult to pass through. Above the underground river, sometimes more than 100 m over it, there was found a labyrinth of chimneys and horizontal passages which, together with rich dripstone decoration, is a proof of the unending process of karstification. The history of discovering this underground area is one of the most dramatic in the exploration of the Moravian Karst. The first successful explorer was Count Hugo Salm as early as 1802.

Das Höhlensystem Rudické propadání Býčí skála im Mährischen Karst stellt mit seiner Länge von mehr als 12 Km das zweit größte System in der Tschechischen Republik dar. Aus der monumentalsten Decke des devonischen Kalksteines entstand unter anderem auch die tiefste trockene Vertikale in der Tschechischen Republik 153 Meter tiefer unterirdischer Abgrund Rudická propast. Der unterirdische Teil des Baches Jedovnický potok fällt durch das System von mehreren Wasserfällen (der größte ist 33 Meter hoch) in die Tiefe von 95 Meter und bildet durch seine Dynamik hohe unterirdische Caňons, mächtige Doms sowie schwer zugängliche Räumlichkeiten. Oberhalb des unterirdischen Baches in Höhe von mehr als 100 Meter befindet sich ein Labyrint von Kaminen und horizontalen Gängen, die zusammen mit der reichen verkalkten Verzierung zum Beweis des unablässigen Verkarstungsprozesses sind. Die durchlaufende Forschung der bis heute versteckten Geheimnisse knüpft an die reiche Geschichte der Entdeckung des unterirdischen Raumes von Rudice an. Diese Entdeckungen gehören zu den meistens dramatischen in der Geschichte der Forschung im Mährischen Karst. Die ersten Erfolge bei Entdeckungen wurden bereits im Jahre 1802 von Altgrafen Hugo Salm gemacht.

Rolovat nahoru